Doanh nghiệp vừa và nhỏ được ưu đãi lãi suất 5,5%/năm


Theo thỏa thuận khung được ký kết chiều 5/5, VPBank sẽ nhận ủy thác của SMEDF trong việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ dành cho các doanh nghiệp SME với lãi suất ưu đãi trong suốt thời hạn vay vốn từ 5,5% đến 7%/năm.

Trước khi lập hồ sơ đề nghị nhận vốn ủy thác từ SMEDF, ngân hàng thẩm định đối tượng cho vay, điều kiện cho vay, mức vốn cho vay, thời hạn cho vay, bảo đảm tiền vay và các nội dung khác có liên quan đến việc cho vay trên cơ sở tuân thủ theo đúng quy chế ủy thác cho vay do SMEDF ban hành và quy chế cho vay đối với khách hàng của VPBank đang áp dụng tại thời điểm cấp tín dụng bằng tiền uỷ thác từ thỏa thuận khung này.


Thêm một kênh vay vốn lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thêm một kênh vay vốn lãi suất ưu đãi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

VPBank là ngân hàng thứ tư được SMEDF lựa chọn là ngân hàng nhận ủy thác kể từ khi quỹ này ra mắt vào tháng 4/2016 (sau các ngân hàng Vietcombank, BIDV, HDBank). Với thỏa thuận này, các doanh nghiệp SME muốn vay vốn ưu đãi có thể tiếp cận qua VPBank hoặc trực tiếp qua quỹ SMEDF.

Trong năm 2017, SMEDF và các ngân hàng nhận ủy thác dự kiến sẽ triển khai nhiều chương trình hỗ trơ tài chính với các doanh nghiệp SME, với tổng hạn mức khoảng 560 tỷ đồng; trong đó đối tượng ưu tiên sẽ là những doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; các doanh nghiệp hoạt động trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và các các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý rác thải, nước thải.

Tính đến tháng 4/2017, đã có hơn 1.000 lượt doanh nghiệp SME tiếp cận, tìm hiểu thông tin về các chương trình hỗ trợ qua các kênh như hội thảo, truyền thông và Call Center.

An Hạ

Tag :VPbank, doanh nghiệp nhỏ và vừa, ưu đãi lãi suất, Quỹ SMEDF
Dân trí

Các tin khác:
091 421 5228